Största ägarna

Tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 31 december 2017. Avensia hade 3 015 aktieägare och antalet aktier uppgick till 35 544 379. Avensia har endast ett aktieslag, andelen som anges i tabellen nedan avser både röster och kapital.

Ägare Aktier Andel
A5 Invest AB (Gustafsson m.fl.) 9 509 07526,8 %
Valid Asset Management i Skåne AB (Wargéus, Ljungbeck) 8 758 91124,6 %
HHW Invest AB (Wehtje) 3 560 00010,0 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 078 4413,0 %
Jörgen Bertilsson 949 429 2,7 %
Volito Aktiebolag 800 0002,3 %
Carl-Fredrik Herslow Invest AB770 0002,2 %
Johan Liljeros 581 055 1,6 %
Jan Karlander424 0141,2 %
AB Nordsidan 400 0001,1 %
Pitinga Nights AB 340 0001,0 %
Övriga 8 373 45423,6 %
Totalt 35 544 379 100 %